عینک آفتابی مناسب برای چهره مستطیلی

پرسی هیلتون Paris Hilton با استفاده های از رنگهای شاد و مفرح كه مكمل چهره گرد وی می باشد چون همیشه بسیار خونسرد به نظر می رسد . وردی می گوید:  برای چهره های گرد هدف ما این نیست كه خطوط زوایه دار و خشكی كه بر حالتهای برجسته تاكید می كند را پیدا كنیم بلكه می بایست با استفاده از فریمهای گرد و بیضی شكل حالت خشك این خطوط را تعدیل و تلطیف نمود .

عینک آفتابی , راهنمای خرید عینک آفتابی

عینک آفتابی برای خانم ها عینک آفتابی دخترانه خرید عینک آفتابی فروش عینک آفتابی